با دکتر پانته آ بلندیان آشنا شوید​

دکتر پانته آ بلندیان در سال ۱۳۸۲ در رشته دندانپزشکی وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند و در سال ۱۳۸۸ دوره دکتری عمومی دنداپزشکی را به اتمام رسانده و در سال ۱۳۸۹ وارد دوره تخصصی پروتزهای دندانی و ایمپلنت و زیبایی در دانشگاه شهید بهشتی شدند و در سال ۱۳۹۳ با نمره بالا موفق به اخذ بورد تخصصی شدند.

ایشان به مدت چندین سال به صورت حرفه‌ای مشغول به کار هستند.

دکتر پانته آ بلندیان دارای چندین مقاله علمی و پرزنتیشن در کنگره‌های علمی بوده و اکنون عضو هيئت علمی دانشگاه و مشغول تدریس به دانشجویان هستند.

ایشان عضو انجمن پروستودونتیست‌های ایران و انجمن ایمپلنتولوژی ایران است.

در کلینیک تخصصی دکتر پانته آ بلندیان بهترین برندهای ایمپلنت دنیا در سریعترین زمان بدون درد و بدون خونریزی انجام می‌شود.